W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz możliwości personalizacji serwisu, strona www.filatel.pl oraz zawarte w niej elementy innych dostawców (np. google, facebook, reklamodawcy) wykorzystują pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby pliki te były u niego zapisywane, może zmienić odpowiednie opcje swojej przeglądarki internetowej. Wyłącz ten komunikat
Translate to your language:
Klub Zainteresowań PZF Filatelistów Tematyków
Biuletyn TEMATICA
 
(fragmenty z artykułów opublikowanych na łamach biuletynu w latach 2021-2022)
 
Zaczynaliśmy od przeredagowywanych przez samego autora publikacji, które ukazywały się w latach 2007-2008 w związkowym miesięczniku "Filatelista". Stanowiły one solidny trzon dla pierwszych numerów klubowego biuletynu. Od 2013 roku doszła stała rubryka "Eksponaty Mistrzów", w której dogłębnie analizowane były najciekawsze i najwyżej oceniane światowe eksponaty tematyczne. Te jednostronne autorskie analizy i oceny poszczególnych elementów, koncepcji i wykorzystania w nich walorów filatelistycznych, przeczą nieco samej idei sędziowania, które z zasady jest zespołowe. Rezultaty dyskusji i ścierania się różnych poglądów grupy sędziów widzimy w końcowej punktacji uzyskanej na wystawie. Praktyka podpowiada, że nawet działający solo najlepszy sędzia może się mylić albo nie dostrzec ważnych dla oceny aspektów. Szczególnie wyraźnie widać to przy analizach planów i tekstów tematycznych, przy których występują jeszcze zrozumiałe problemy lingwistyczne. Kompleksowo zauważył to i zanalizował autor artykułu pt. "O planie eksponatu polemicznie".
Po dziesięciu latach możemy się pochwalić niepodważalnym sukcesem edytorskim. Od strony merytorycznej nasz biuletyn należy bezdyskusyjnie do światowej czołówki publikacji z filatelistyki tematycznej. W 2014 r. biuletyn otrzymał medal "Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych". O merytorycznym poziomie biuletynów świadczy też fakt, że członkami Klubu jest kilku nie tematyków.
Na adres Klubu może oczywiście każdy przysłać swoje spostrzeżenia na ważne tematy. Nie mamy w tytule naszego biuletynu słowa szkolenie, które może się czasem kojarzyć z dyscypliną i subordynacją. To, co chcemy robić, można nazwać najwyżej propozycjami, dzieleniem się doświadczeniem i zdobytą wiedzą, a nie arbitralnymi decyzjami lub poleceniami typu "tak należy, tak trzeba". I w takiej atmosferze chcemy dalej z Wami wszystkimi współpracować [1].
Będziemy kontynuować i rozwijać dotychczasowy i sprawdzony profil naszego biuletynu, z wyjątkiem następnych artykułów z serii "Eksponaty Mistrzów". Nasi czytelnicy mieli już przez lata (w 25 odcinkach) sposobność zapoznania się z szeroką czołówką światowych eksponatów tematycznych, będących wizytówkami indywidualnych osiągnięć najlepszych zagranicznych wystawców tematycznych. Poznaliśmy różnorodne sposoby prezentacji oraz opisów.
Będziemy się wystrzegać publikowania znanych skądinąd autorytarnych i "jedynie słusznych" wskazówek i rozwiązań, wręcz przykazań. Nasze propozycje mogą być bowiem akceptowane lub z jakichś ważnych (czasem nam nie znanych) powodów odrzucane. Jest to zgodne z normalnym procesem rozwoju naszego ulubionego hobby.

Przykazania także dla tematyków.
Filatelistyka tematyczna, jak mało która inna dziedzina wystawiennictwa, ulega bowiem ciągłym zmianom, dostosowuje się do aktualnych warunków i nowych trendów. Przykładem może być artykuł o tzw. szkole tematyki z Montfort.
W budowanych eksponatach tematycznych miejmy zatem odwagę do dzielenia się własnymi przemyśleniami i rozwiązaniami, jeśli nie kolidują one z obowiązującymi nas regulaminami. Siłą tematyki są też własne interpretacje, które mogą podwyższać ocenę eksponatu "za innowacje". Każdy wystawca musi mieć prawo do realizowania własnych koncepcji graficznych (które nie przeczą zasadom wystawiennictwa). Co najwyżej, doświadczeni wystawcy (i sędziowie) powinni czuć się w obowiązku przedyskutować, a nawet zasugerować, dokonanie konstruktywnych – ich zdaniem – zmian. Muszą posiadać oni jednak do tego uznane indywidualne kompetencje. Czym innym jest bowiem obrona i próba interpretacji obowiązujących u nas (oraz na świecie) regulaminów, a czym innym propagowanie tylko swojego zdania czy nawet apodyktycznych opinii [2].
W biuletynach naszego klubu TEMATICA jest i będzie miejsce na rzeczowe polemiki, które służą przybliżeniu lub wyjaśnieniu niektórych niejasnych zagadnień. Doświadczeni filateliści i wystawcy mają zgoła obowiązek zabierać głos, zgodnie z posiadanymi kompetencjami [3].
Marek Zbierski


____________
Na podstawie artykułów w biuletynach TEMATICA:
[1] "Dorobek wspólnego dziesięciolecia", nr 30/2021
[2] "Zamiast recenzji", nr 31/2021
[3] "Skromne podsumowanie", nr 35/2022.